Kateřina Ujfaluši září v Ulici, herectví ji ale zatím příliš neláká - Novinky (2024)

Toužila jste zahrát si komplikovanou postavu. Vaše Žofka vseriálu Ulice to má komplikované dost. Splnil se vám sen?

Určitě, vždycky jsem chtěla hrát nějakou zajímavou roli avyzkoušet si něco nového, co neznám. Díky té roli jsem se dověděla víc olidech, kteří trpí psychickými problémy asebepoškozováním, už si umím představit, co prožívají. Je to pro mě zajímavá zkušenost.

Pubertální Žofka se sebepoškozuje kvůli problémům vrodině, její rodiče se bouřlivě rozvádějí. Máte ve svém okolí někoho, kdo se uchyluje kpodobně zoufalým činům?

Osobně nikoho takového neznám, ale když mi dali tuhle dramatickou linku vUlici, tak jsem se otom hodně bavila srodiči ase známými. Dost mě překvapilo, kolik lidí zná někoho, kdo si tím prošel.

Myslím si, že spousta mladých lidí tohle dělá ikvůli tomu, aby na sebe strhli pozornost, které se jim nedostává od rodičů. Nejspíš se cítí osamocení.

Anežka Kubátová: Ipo letech chci hořet pro láskuMóda a kosmetika

Radil vám před natáčením třeba psycholog, co teenager cítí, když se kněčemu takovému rozhodne?

Psycholog ne, ale máme na place při natáčení koučky, které mi pomáhaly dostat se do té situace. Vyprávěly mi do detailů příběhy lidí, kteří si ubližují, takže jsem si to dokázala dobře představit.

Kateřina Ujfaluši září vUlici, herectví ji ale zatím příliš neláká - Novinky (2)

Foto: TV Nova

Odmala jste chtěla být zpěvačkou, máte za sebou účinkování vněkolika muzikálech. Ve kterém se vám líbilo nejvíc?

V tom prvním, ve Ferdovi Mravenci, kdy mi bylo deset nebo jedenáct. Asi tři měsíce probíhaly zkoušky, potkala jsem tam hodně zajímavých lidí. Vyzkoušela jsem si, jaké je to být na jevišti spřipevněným portem.

Zpěv vás už neláká?

Láká, ale vposlední době na něj není čas. Pár let zpátky jsem si vsobě vytvořila blok, bála jsem se, že se mi shlasem něco stane. Proto jsem zpěv trošku upozadila. Vposlední době jsem se soustředila na školu ajinak skoro pořád točím. Zpěv mě ale baví, dovedl mě přes muzikály kherectví, takže výhledově si kněmu určitě zase najdu cestu.

Nepřišla díky roli vUlici nabídka na další hereckou příležitost?

Hrála jsem ještě vjiném seriálu, vPálavě, ale mimo to žádná další nabídka nepřišla. Ani jsem nevyhledávala castingy, měla jsem hodně natáčení iškoly, už bych to časově nezvládala.

Kateřina Ujfaluši září vUlici, herectví ji ale zatím příliš neláká - Novinky (3)

Foto: Jan Handrejch, Právo

Studujete mezinárodní gymnázium, kde právě končíte třetí ročník. Jak se vám daří skloubit školu anatáčení seriálu?

Teď se mi dařilo skloubit školu aseriál, protože jsme se přestala stresovat. Vždycky jsem chtěla být jedničkářka, děsně snaživá, ale vposledním roce jsem si řekla, že zvládnu oboje, anemusím být přitom nejlepší ve škole. Ano, učím se pořád, snažím se mít co nejlepší známky, ale už nepotřebuji vynikat ve všech předmětech.

Máte představu, co budete dělat dál? Chystáte se po střední škole na nějaký umělecký obor?

Asi ne, chtěla bych vystudovat jiný obor než herectví. Přijde mi, že herectví je zrádné. Člověk nikdy neví, co se může stát– nebudou příležitosti, přestane mě to bavit, nebo se stane něco jiného. Možná si spíš udělám jen nějaké letní zahraniční kurzy herectví.

Patricie Pagáčová: Inegativní věc vás někam posouvá, něco naučíMóda a kosmetika

Hospodaříte si shonoráři za hraní sama, nebo se ovaše finance starají rodiče?

Zatím se starají rodiče, založili mi konto. Chci si vydělané peníze ukládat na něco velkého. Ikdybych se openíze starala sama, tak je neutratím abudu si je šetřit. Utrácím jedině za jídlo aza kávu.

Kateřina Ujfaluši září vUlici, herectví ji ale zatím příliš neláká - Novinky (5)

Foto: Jan Handrejch, Právo

Vaším tatínkem je proslulý fotbalista Tomáš Ujfaluši. Měla jste jako jeho dcera do světa showbyznysu jednodušší cestu?

V něčem určitě ano, protože mě díky tomu jménu lidé znají, nebo si mě pamatují. Spojují si mě smým taťkou. Na druhou stranu často mívají předsudky amyslí si omně, že jsem protekční. Musím dokazovat, že jsem dobrá.

A co fotbal, vodil vás táta na utkání? Fandíte nějakému klubu?

Jako malá jsem prý chodila na zápasy taťky, což si ale vůbec nepamatuju. Asi před čtyřmi roky mě taťka vzal na zápas Slávie proti španělské Seville. Netušila jsem, že mě to tak chytne! Fotbal mě začal hodně bavit, takže od té doby chodíme pravidelně. Teď hlavně na Spartu.

Máte mezi našimi nebo zahraničními fotbalisty favorita?

Ani ne. Spíš když jsem byla mladší, tak jsem chodila na oblíbené hráče. Úplně nejvíc mě vzal Lukáš Masopust ze Slávie. Připadal mi moc sympatický, líbilo se mi, jak hraje. Když mi bylo asi dvanáct, byla jsem do něj úplně zamilovaná.

Kromě Sigmy Olomouc působil váš táta vzahraničních týmech. Ve kterém městě jste sním byla?

Narodila jsem se vOlomouci, ale taťka zrovna hrál za ACF Fiorentinu, takže vItálii jsem pak trávila část dětství. Nejvíc si ale pamatuju Španělsko aTurecko, to už jsem byla větší. Naši se sice rozvedli, ale měli amají dobré vztahy, takže jsme za tátou jezdily smamkou. Ve Španělsku hrál za Atlético Madrid, vTurecku kopal za Galatasaray Istanbul.

Kateřina Ujfaluši září vUlici, herectví ji ale zatím příliš neláká - Novinky (6)

Foto: Jan Handrejch, Právo

Nemáte moravský přízvuk. Jezdíváte občas do rodné Olomouce?

Ano, mám na Moravě celou rodinu, takže se těším, že tam pojedeme během prázdnin. Přízvuk jsem mívala, ale protože na Moravu nejezdím často, tak se ztratil. Mamce ještě trošku zůstal.

Jak trávíte volný čas, když není škola ani natáčení?

Buď na fotbalových zápasech, kam chodím staťkou, nebo ráda jen tak doma odpočívám, protože toho mám moc abývám unavená. Když to jde, vyrazím skamarádkami na bowling. Vposlední době jsme začaly chodit na únikové hororové hry tady vPraze. To mě baví, mám ráda adrenalin.

Věnujete se nějakému sportu?

Teď ne, na sport nezbývá čas. Dřív jsem závodně tancovala ajezdila na koni, ktomu bych se zase chtěla vrátit. Taky bych chtěla začít cvičit, před časem jsem chodila do fitka nebo sama doma cvičila podle videí, což by se dalo stíhat. Snažím se chodit na procházky, nebo jdu pěšky ze školy, takže nasbírám nějaké kilometry.

Začínají prázdniny. Kam během dvou měsíců volna vyrazíte?

Jedeme staťkou na konci července asi na týden do Itálie, kam si beru ikamarádku, moc se těším. Před tím půjdu vPraze na herecký kurz, jsem zvědavá, co mi dá. Na Moravě objedeme babičky, dědy aoslavím svoje osmnácté narozeniny.

Eva Greenová: Jsem tichá, až nudná, proto hraní milujuMóda a kosmetikaDana Droppová: Je důležité hom*osexualitu nebrat jako téma, ale samozřejmost Móda a kosmetika
Kateřina Ujfaluši září v Ulici, herectví ji ale zatím příliš neláká - Novinky (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6484

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.