Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (2024)

Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (1)

Door Sebastian Matthijsen

Energie-expert

Sebastian is al meerdere jaren de vertrouwde energie-expert van Selectra.nl. Zijn expertise omvat onder andere internationale beleidsvorming, vergelijkingen en energieprijzen in het binnen- en buitenland.

Laatste update op

minuten lezen

Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (2)

De gasprijs in Nederland wordt bepaald door wat er op de energiemarkt gebeurt. Energieleveranciers kopen op deze markt het gas in waarna er doorgaans winst op wordt gemaakt als huishoudens een energiecontract afsluiten. De prijs bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder belastingen en leveringskosten. Bekijk op deze pagina een overzicht van de huidige gasprijzen per m3, de componenten van de prijs in juli 2024 en de factoren die de gasprijzen in Nederland beïnvloeden.

Gasprijs vandaag Nederland per m3

Door de gasprijzen van energieleveranciers goed met elkaar te vergelijken is het mogelijk om een hoop te besparen op je maandelijkse kosten. Bovendien kan het type contract dat je hebt afgesloten (vast of variabel) ook nog eens een groot verschil maken. De energiecrisis heeft het duidelijk gemaakt dat het hebben van een goed energiecontract erg belangrijk is.

In het overzicht hieronder zijn de gasprijzen van vandaag per m3 weergegeven voor de energieleveranciers die bij Selectra beschikbaar zijn. De getoonde prijzen bestaan uit de variabele leveringskosten en de energiebelasting.

EnergieleverancierInformatie variabel energiecontract gasOverstappen
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (3)

Budget Energie

 • Prijs per m³ variabel: €0,55660
 • Vaste vergoeding: €5,99
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (4)

Engie

 • Prijs per m³ variabel: €0,49832
 • Vaste vergoeding: €10,00
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (5)

Vattenfall

 • Prijs per m³ variabel: €0,583099
 • Vaste vergoeding: €4,99
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (6)

Essent

 • Prijs per m³ variabel: €0,57465
 • Vaste vergoeding: €4,98
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (7)

Energiedirect

 • Prijs per m³ variabel: €0,56258
 • Vaste vergoeding: €4,49
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (8)

Vandebron

 • Prijs per kWh variabel: €0,49567
 • Vaste vergoeding: €7,25
Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (9)

Pure Energie

 • Prijs per kWh variabel: €0,54867
 • Vaste vergoeding: €8,99

Selectra heeft een samenwerkingsverband met de bovenstaande leverancier(s). Wanneer je op een van de gesponsorde links klikt, zul je doorverwezen worden naar de website van de leverancier. Selectra krijgt een commissie voor elk afgesloten abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs voor de klant.

Besparen op je gasprijs per m3

De eerste stap die je moet nemen om je gasfactuur te verlagen is het vergelijken van aanbiedingen. Door over te stappen naar een goedkoper tarief bespaar je al snel tientallen tot honderden euro’s per jaar, zonder je verbruik aan te passen. Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de prijs per m3, maar ook naar de vaste vergoeding.

Zorg er daarnaast voor dat je ook inzicht hebt in je verbruik, bijvoorbeeld door een verbruiksmeter aan te sluiten op je slimme meter. Hierdoor kun je precies bijhouden hoeveel aardgas je verbruikt en welk apparaat wat verbruikt. Vergeet daarnaast niet om periodiek ketelonderhoud uit te voeren en eens per jaar de radiatoren te ontluchten.

Vind de laagste gasprijs van Nederland

Energie vergelijken in Nederland doe je met Selectra.

Gasprijs Nederland grafiek en ontwikkeling

De gasprijs was voor de energiecrisis altijd erg stabiel. Per maand namen de gasprijzen maximaal een paar cent per m3 toe of af. In de afgelopen jaren hebben we echter extreme toe- en afnames meegemaakt, onder andere door tekorten op de markt en spanningen in de wereld.

In de grafiek hieronder zijn de actuele ontwikkelingen van de gasprijs weergegeven volgens de ACM. De getoonde prijzen zijn de gemiddelden van alle contracten die op dat moment beschikbaar waren in Nederland.

Bron: ACM

Ontwikkeling TTF gasprijs

Een groot gedeelte van het aardgas van Nederland wordt verhandeld op de Dutch TTF-gasmarkt. Deze gasmarkt, toonaangevend in Europa, wordt vaak als maatstaf gebruikt voor andere markten. Bovendien zijn de prijzen van veel energiecontracten in het binnen- en buitenland gebaseerd op de groothandelsprijs op de Nederlandse markt.

In de grafiek hieronder is de evolutie van de Dutch TTF-gasprijs weergegeven in euro per MWh.

Welke factoren beïnvloeden de gasprijs vandaag?

De gasprijs vandaag is, net zoals de elektriciteitsprijs, afhankelijk van een groot aantal factoren. De belangrijkste factor die de gasprijs bepaalt is het vraag en aanbod. Zolang dit in evenwicht is en er kan worden voorzien in de vraag naar gas, zullen de prijzen relatief stabiel zijn. Zodra hier veranderingen in zijn of spelers op de markt verwachten dat er veranderingen aankomen, kunnen prijzen toe- of afnemen.

De belangrijkste factoren die de gasprijs beïnvloeden zijn:

 • vraag naar gas (industrieel en particulier);
 • aanbod van gas (zowel LNG als via pijpleidingen);
 • gasvoorraden;
 • het weer;
 • de olieprijs;
 • (politieke) gebeurtenissen in de wereld.

Meer weten over de stroomprijs?

Bekijk alle informatie over de stroomprijs in Nederland.

Invloed oorlog Oekraïne en Rusland op de gasprijs vandaag

In februari 2022 begon Rusland met een inval in Oekraïne. Onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten kondigden zware sancties aan tegen Rusland, wat onder andere een invloed had op de import van fossiele brandstoffen. Rusland koos er vervolgens voor om de export van onder andere aardgas naar de Europese Unie bijna volledig stop te zetten, wat zorgde voor een vrees voor tekort.

De gasprijs op de Nederlandse groothandelsmarkt, toonaangevend in Europa, schoot met 33% omhoog in het eerste uur van handelen na de inval. In augustus 2022 werd een recordhoogte op de gasmarkt bereikt door grote vrees voor tekorten. Toen de gasreserves weer werden aangevuld door LNG uit onder andere Noorwegen, nam de prijs weer sterk af. Hoewel we een sterke afname hebben gezien, blijft het lastig om te voorspellen hoe de energieprijzen er in de toekomst zullen uitzien.

Samenstelling prijs gas Nederland in juli 2024

De finale prijs die je voor gas betaalt in m3 kun je terugvinden op je energiefactuur. Deze prijs bestaat uit een aantal verschillende componenten. Het grootste deel van de prijs is de energiekost. Dit is de daadwerkelijke prijs van het gas. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende kosten.

In het diagram hieronder is een indicatie van de samenstelling van de gasprijs voor een gemiddeld huishouden in Nederland te zien.

Leveringskosten gas

Elke energieleverancier koopt aardgas aan op de groothandelsmarkt, bijvoorbeeld de Dutch TTF-markt. Zij kopen hier gas in voor een bepaalde periode tegen de groothandelsprijs en verkopen dit vervolgens aan hun klanten. Met de leveringskosten worden ook de operationele kosten van de energieleverancier gedekt en is een deel bestemd voor winst. De leveringskosten voor gas bestaan uit vier componenten:

 1. De prijs van gas die je energieleverancier betaalt op de groothandelsmarkt.
 2. De vaste leveringskosten.
 3. De operationele kosten van je energieleverancier (klantenservice, facturatie, etc).
 4. De winstmarge van je energieleverancier.

Kosten netbeheer gas

Aardgas moet van een gasterminal worden vervoerd door het land. Dit gebeurt door een groot netwerk van pijpleidingen. Daarnaast moet het gas ook verdeeld worden over steden en veilig aankomen bij bedrijven en gezinnen. In Nederland is dit de rol van de netbeheerders. Deze distributienetbeheerders zijn onder andere verantwoordelijk voor:

 • de aanleg van nieuwe pijpleidingen;
 • het onderhoud van het bestaande gasnet;
 • plaatsing van gasmeters en aansluitingen.

Om de kosten van de netbeheerders te dekken, is een gedeelte van de gasprijs bestemd voor deze instanties.

Belastingen en toeslagen gas Nederland

Ten slotte betalen we in Nederland ook belastingen en toeslagen over ons gasverbruik. Er zijn twee soorten belastingen:

 1. Energiebelasting.
 2. Btw.

Alle Nederlanders betalen de energiebelasting per verbruikte m3 gas. Deze energiebelasting is bij alle energieleveranciers hetzelfde en wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Verder bedraagt de btw op gas in Nederland 21%. Deze was tijdens de energiecrisis tijdelijk verlaagd naar 9%, maar is tegenwoordig weer bijgesteld naar het ‘normale’ tarief. De btw wordt geheven op alle componenten van de gasprijs en niet alleen op de kale prijs. Ook over de energiebelasting betaal je dus btw.

Wat is de verwachting gasprijs 2024?

De gasprijs in Nederland is op dit moment stabiel en sterk gedaald in vergelijking met tot twee jaar geleden. In april 2024 was de laagste gasprijs 1,08 euro, wat zeker laag is. Zeker als we weten dat de prijs in 2022 op bijna 4 euro stond. Sinds maart dit jaar schommelen de gasprijzen tussen de 1 euro en 1,40 euro per m3 gas. De sterke prijsdaling komt deels doordat we minder gas tijdens de winter hebben gebruikt, waardoor we nu grote gasvoorraden hebben. Dat is natuurlijk goed nieuws en een indicator dat de gasprijs nog wel een tijdje laag blijft.

Toch liggen er zeker ook risico’s op de loer waardoor de gasprijs weer kan stijgen. Zo kan de situatie in het Midden-Oosten ervoor zorgen dat er storingen worden veroorzaakt in de gasleveringen naar Europa. Daarnaast ontvangen we in Nederland nog wel LNG (vloeibaar gas) uit Rusland. Als de situatie verergerd, dan kan het voorkomen dat deze gaskraan volledig wordt dichtgedraaid.

Veel Europese landen, waaronder Nederland, zijn afhankelijk van gastoevoer vanuit andere landen. Op het moment wordt er aan projecten gewerkt in de Verenigde Staten en Qatar om gas geleverd te krijgen. Aan deze projecten wordt echter nog ten minste twee jaar gewerkt, voordat dit nieuwe gas naar ons wordt getransporteerd.

Vond je deze informatie nuttig?

Nuttig Niet nuttig

100% van de 27 stemmen vond de informatie nuttig.

Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (10)

Door Sebastian Matthijsen

Energie-expert

Sebastian is al meerdere jaren de vertrouwde energie-expert van Selectra.nl. Zijn expertise omvat onder andere internationale beleidsvorming, vergelijkingen en energieprijzen in het binnen- en buitenland.

Gasprijs Nederland: per m3 in 2024 en de actuele gasprijzen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6470

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.